Objednávka prepravy CZ
 1. Odosielateľ
 2. Krajina
  Invalid Input
 3. Fakturačná adresa
 4. Invalid Input
 5. Vaše meno*
  Zadajte meno
 6. Vaše priezvisko*
  Zadajte priezvisko
 7. Názov spoločnosti
 8. IČO
 9. DIČ / IČ DPH
 10. Mesto*
  Zadajte mesto
 11. PSČ*
  Zadajte PSČ
 12. Ulica a číslo*
  Zadajte ulicu
 13. Váš email*
  Nesprávny email
 14. Telefónne číslo*
  Zadajte správne tel. číslo
 15. Invalid Input
 16. Adresa vyzdvihnutia
 17. Invalid Input
 18. Vaše meno
 19. Vaše priezvisko
 20. Názov spoločnosti
 21. IČO
 22. DIČ / IČ DPH
 23. Mesto
  Invalid Input
 24. PSČ
 25. Ulica a číslo
 26. Váš email
  Nesprávny email
 27. Telefónne číslo
 28. Dátum vyzdvihnutia*
  Zadajte dátum vyzdvihnutia
 29. Poznámka
  Invalid Input
 30. Príjemca
 31. Krajina
  Invalid Input
 32. Krajina
  Invalid Input
 33. Invalid Input
 34. Meno príjemcu*
  Zadajte meno
 35. Priezvisko*
  Zadajte priezvisko
 36. Názov spoločnosti
 37. Mesto*
  Zadajte mesto
 38. PSČ*
  Zadajte PSČ
 39. Ulica a číslo*
  Zadajte ulicu
 40. Telefónne číslo*
  Zadajte správne tel. číslo
 41. Dátum doručenia*
  Zadajte dátum doručenia
 42. Poznámka
  Invalid Input
 43. Zásielka
 44. Počet balíkov
  Invalid Input
 45. Hmotnosť balíka (kg)*
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 46. Šírka (cm)*
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 47. Výška (cm)*
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 48. Dĺžka (cm)*
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 49. Hmotnosť balíka 2 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 50. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 51. Výška (cm)
  Invalid Input
 52. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 53. Hmotnosť balíka 3 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 54. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 55. Výška (cm)
  Invalid Input
 56. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 57. Hmotnosť balíka 4 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 58. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 59. Výška (cm)
  Invalid Input
 60. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 61. Hmotnosť balíka 5 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 62. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 63. Výška (cm)
  Invalid Input
 64. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 65. Hmotnosť balíka 6 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 66. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 67. Výška (cm)
  Invalid Input
 68. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 69. Zadajte hmotnosť a všetky rozmery balíka č. 2
  Zadajte hmotnosť a všetky rozmery balíka č. 3
  Zadajte hmotnosť a všetky rozmery balíka č. 4
  Zadajte hmotnosť a všetky rozmery balíka č. 5
  Zadajte hmotnosť a všetky rozmery balíka č. 6
  Odosielateľ ako objednávateľ prepravy týmto vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. V prípade ak sa preukáže nesprávnosť údajov uvedených v objednávke (najmä informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky, ktorých odchýlka predstavuje viac ako 5 % zadaných údajov) sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí dodatočné náklady s tým spojené.
 70. Obsah zásielky
  Invalid Input
 71. Maximálna deklarovaná hodnota zásielky a výška, na ktorú je možné zásielku poistiť, je 10.000,00 EUR na jednu zásielku vrátane DPH. Objednávateľ je povinný uviesť hodnotu zásielky pri objednávke prepravy a taktiež ju deklarovať na sprievodných prepravných dokladoch Poskytovateľa (Prepravný list). Deklarovanie hodnoty je rozhodujúce pre poistenie zásielky. Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 1000,00 EUR vrátane DPH je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Pri každej zásielke s deklarovanou hodnotou nad 1000,00 EUR vrátane DPH sa účtuje poplatok za poistenie zásielky v zmysle platného Cenníka Poskytovateľa. Pokiaľ Objednávateľ hodnotu zásielky neuvedie, má sa za to, že prepravovaná zásielka nemá hodnotu a nie je poistená. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť
 72. Hodnota zásielky
  Invalid Input
 73. Invalid Input
 74. Invalid Input
 75. Invalid Input
 76. Invalid Input
 77. Dobierková suma (€)
  Invalid Input
 78. Nezabudnite zadať IBAN číslo účtu na ktoré bude zaslaná dobierková suma.
 79. IBAN
  Pole "IBAN" musí obsahovať 24 znakov!
 80. Pole IBAN musí obsahovať 24 znakov!
 81. Variabilný symbol
  Invalid Input
 82. Prepravná služba
 83. Platba
 84. Za čo platím?
 85. Invalid Input
 86. U zásielok prekračujúcich maximálne rozmery podľa obchodnej ponuky (D=350cm, Š=190cm, V=190cm) sa účtuje príplatok 50%.

  Vyberte spôsob platby

 87. Invalid Input
 88. Invalid Input
 89. Invalid Input
 90. PayPal umožňuje platiť Vašim účtom PayPal, ale aj všetkými kreditnými kartami

  Platba kartou ponúka zaplatenie prepravy platobnou kartou

  Platba prevodom umožňuje uhradiť prepravu cez Internet Banking

 91. Spolu na úhradu
 92. *
  všeobecnými obchodnými podmienkami Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami
 93. Invalid Input
 94. Ak zadáte objednávku prepravy do 10:00, kuriér Vašu zásielku vyzdvihne v ten istý deň medzi 8:00 až 17:00
 95. Sme tu pre vás online od 08:00 do 16:00. Cez víkendy a sviatky objednávky nespracúvavame. Preprava trvá zvyčajne 2 až 3 pracovné dni, okrem zasielania z Bratislavy do Prahy, kde preprava trvá 24 hodín / objednávka prepravy však musí byť prijatá a uhradená do 10 hodiny.

© 2014 - 2017 kurierske-sluzby.sk / Najlacnejšia kuriérska preprava / Kurierske služby na Google+ / Kurierske služby na Facebooku

webdesign Webdesign, tvorba web stránok