Dňa 29.08.2018 je štátny sviatok a preto objednávky nebudú spracovávané. V tento deň zásielky nebudú vyzdvihované ani doručované. Ďakujeme za pochopenie.
MENU
Objednávka prepravy - Slovenská republika
 1. Adresa vyzdvihnutia

 2. Meno odosielateľa*
  Zadajte meno odosielateľa
 3. Priezvisko*
  Zadajte priezvisko odosielateľa
 4. Názov spoločnosti
 5. Mesto*
  Zadajte mesto odosielateľa
 6. PSČ*
  Zadajte PSČ odosielateľa
 7. Ulica a číslo*
  Zadajte ulicu a popisné číslo
 8. Váš email*
  Zadajte správny email
 9. Telefónne číslo*
  Zadajte správne tel. číslo
 10. Dátum vyzdvihnutia*
  Zadajte dátum vyzdvihnutia
 11. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na vyťaženosť kuriérskych spoločností počas vianočných sviatkov môže dôjsť k nedodržaniu termínov vyzdvihnutia a doručenia. Ďakujeme za pochopenie.

 12. Poznámka
  Invalid Input
 13. Adresa doručenia

 14. Meno príjemcu*
  Zadajte meno príjemcu
 15. Priezvisko*
  Zadajte priezvisko príjemcu
 16. Názov spoločnosti
 17. Mesto*
  Zadajte mesto príjemcu
 18. PSČ*
  Zadajte PSČ príjemcu
 19. Ulica a číslo*
  Zdajte ulicu a popisné číslo
 20. Krajina príjemcu
  Invalid Input
 21. Telefónne číslo*
  Zadajte správne tel. číslo
 22. Dátum doručenia*
  Zadajte dátum doručenia
 23. Poznámka
  Invalid Input
 24. Fakturačná adresa

  Rovnaká ako adresa vyzdvihnutia
  Rovnaká ako adresa doručenia
  Iná fakturačná adresa
 25. Vaše meno
  Zadajte meno
 26. Vaše priezvisko
  Zadajte priezvisko
 27. Názov spoločnosti
 28. IČO
 29. DIČ
 30. IČ DPH
 31. Mesto
  Zadajte mesto odosielateľa
 32. PSČ
  Zadajte PSČ
 33. Ulica a číslo
  Zadajte ulicu a popisné číslo
 34. Váš email
  Zadajte správny email
 35. Invalid Input
 36. Telefónne číslo
  Zadajte správne tel. číslo
 37. Informácie o zásielke

 38. Hmotnosť balíka (kg)*
  Zadajte hmotnosť balíka v kg
 39. Šírka (cm)*
  Zadajte šírku balíka v cm
 40. Výška (cm)*
  Zadajte výšku balíka v cm
 41. Dĺžka (cm)*
  Zadajte dĺžku balíka v cm
 42. Hmotnosť balíka 2 (kg)
 43. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 44. Výška (cm)
  Invalid Input
 45. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 46. Hmotnosť balíka 3 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 47. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 48. Výška (cm)
  Invalid Input
 49. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 50. Hmotnosť balíka 4 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 51. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 52. Výška (cm)
  Invalid Input
 53. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 54. Hmotnosť balíka 5 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 55. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 56. Výška (cm)
  Invalid Input
 57. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 58. Hmotnosť balíka 6 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 59. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 60. Výška (cm)
  Invalid Input
 61. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 62. Pridať ďalší balík
  Pri zásielkach, ktorých hmotnosť je viac ako 50 kg je potrebné zo strany odosielateľa a rovnako aj príjemcu poskytnúť primeranú pomoc kuriérovi.
 63. Obsah zásielky*
  Zadajte obsah zásielky
 64. Hodnota zásielky*
  Zadajte hodnotu zásielky
 65. Dobierková suma (€)
  Invalid Input
 66. o;
  Invalid Input
 67. IBAN
  Pole "IBAN" musí obsahovať 24 znakov!
 68. Variabilný symbol
  Invalid Input
 69. Pole IBAN musí obsahovať 24 znakov!
  Číslo na kuriéra
  SMS notifikácia príjemcu
  Tel. avizácia odosielateľa
  Tel. avizácia príjemcu
  TOP Comfort
  TOP Comfort Plus
 70. Invalid Input
 71. Invalid Input
 72. Invalid Input
 73. Invalid Input
 74. Invalid Input
 75. Invalid Input
 76. Preprava a platba

  Spôsob prepravy

  LASER - SK PACK
  LASER - SK EXP 12
  LASER - SK EXP 10
  LASER - SK SOBOTA
  LASER - STANDARD
  LASER - TOPTIME
  LASER - TOP PRIVAT
  LASER - TOP WEEKEND
 77. Druh prepravy
  Invalid Input
 78. Spôsob platby

 79. Spolu na úhradu € (s DPH)
 80. Za čo platím?
 81. Invalid Input
 82. Invalid Input
 83. Invalid Input
 84. Detaily o cene
 85. Invalid Input
 86. Objednávateľ prepravy týmto vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. V prípade ak sa preukáže nesprávnosť údajov uvedených v objednávke (najmä informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky) sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí dodatočné náklady s tým spojené.

  Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami

  Zapamätať adresu vyzdvihnutia a fakturačnú adresu

  * Políčka označené hviezdičkou sú povinné

 87. *
  všeobecnými obchodnými podmienkami * Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami
 88. Invalid Input

© 2014 - 2018 kurierske-sluzby.sk / Najlacnejšia kuriérska preprava / Kurierske služby na Google+ / Kurierske služby na Facebooku