Počas štátnych núdzových opatrení sme nútení zaviesť rizikový príplatok vo výške 1,20 EUR bez DPH za zásielku.
Taktiež Vás žiadame aby ste rešpektovali zvýšené hygienické opatrenia pri manipulácii so zásielkami a peniazmi. Viac info.
Prosíme všetkých zákazníkov o zvýšenú toleranciu na časy doručovania a vyzdvihovania.
MENU
Objednávka prepravy - Slovenská republika

Vzhľadom nato, že prepravná spoločnosť Remax dočasne neprepravuje kolesá, disky a pneumatiky prosíme Vás aby ste na prepravu takýchto zásielok použili TopTrans objednávkový formulár. Ďakujeme za pochopenie.

 1. Adresa vyzdvihnutia

 2. Meno odosielateľa*
  Zadajte meno odosielateľa
 3. Priezvisko*
  Zadajte priezvisko odosielateľa
 4. Názov spoločnosti
 5. Mesto*
  Zadajte mesto odosielateľa
 6. PSČ*
  Zadajte PSČ odosielateľa
 7. Ulica a číslo*
  Zadajte ulicu a popisné číslo
 8. Váš email*
  Zadajte správny email
 9. Telefónne číslo*
  Zadajte správne tel. číslo
 10. Dátum vyzdvihnutia*
  Zadajte dátum vyzdvihnutia
 11. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na vyťaženosť kuriérskych spoločností počas vianočných sviatkov môže dôjsť k nedodržaniu termínov vyzdvihnutia a doručenia. Ďakujeme za pochopenie.

 12. Poznámka
  Invalid Input
 13. Adresa doručenia

 14. Meno príjemcu*
  Zadajte meno príjemcu
 15. Priezvisko*
  Zadajte priezvisko príjemcu
 16. Názov spoločnosti
 17. Mesto*
  Zadajte mesto príjemcu
 18. PSČ*
  Zadajte PSČ príjemcu
 19. Ulica a číslo*
  Zdajte ulicu a popisné číslo
 20. Krajina príjemcu
  Invalid Input
 21. Telefónne číslo*
  Zadajte správne tel. číslo
 22. Dátum doručenia*
  Zadajte dátum doručenia
 23. Poznámka
  Invalid Input
 24. Fakturačná adresa

  Rovnaká ako adresa vyzdvihnutia
  Rovnaká ako adresa doručenia
  Iná fakturačná adresa
 25. Vaše meno
  Zadajte meno
 26. Vaše priezvisko
  Zadajte priezvisko
 27. Názov spoločnosti
 28. IČO
 29. DIČ
 30. IČ DPH
 31. IČ DPH má nesprávny tvar
 32. Mesto
  Zadajte mesto odosielateľa
 33. PSČ
  Zadajte PSČ
 34. Ulica a číslo
  Zadajte ulicu a popisné číslo
 35. Váš email
  Zadajte správny email
 36. Invalid Input
 37. Telefónne číslo
  Zadajte správne tel. číslo
 38. Informácie o zásielke

 39. Hmotnosť balíka (kg)*
  Zadajte hmotnosť balíka v kg
 40. Šírka (cm)*
  Zadajte šírku balíka v cm
 41. Výška (cm)*
  Zadajte výšku balíka v cm
 42. Dĺžka (cm)*
  Zadajte dĺžku balíka v cm
 43. Hmotnosť balíka 2 (kg)
 44. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 45. Výška (cm)
  Invalid Input
 46. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 47. Hmotnosť balíka 3 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 48. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 49. Výška (cm)
  Invalid Input
 50. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 51. Hmotnosť balíka 4 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 52. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 53. Výška (cm)
  Invalid Input
 54. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 55. Hmotnosť balíka 5 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 56. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 57. Výška (cm)
  Invalid Input
 58. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 59. Hmotnosť balíka 6 (kg)
  Hmotnosť zásielky je dôležitá pre výpočet ceny prepravy. Zadajte hmotnosť čo najpresnejšie, v opačnom prípade Vám budeme musieť zaúčtovať dodatočnú sumu, ak váha zásielky prekročí Vaše zadanie.
 60. Šírka (cm)
  Údaj potrebný pre výpočet ceny poštovného
 61. Výška (cm)
  Invalid Input
 62. Dĺžka (cm)
  Invalid Input
 63. Pridať ďalší balík
  Pri zásielkach, ktorých hmotnosť je viac ako 50 kg je potrebné zo strany odosielateľa a rovnako aj príjemcu poskytnúť primeranú pomoc kuriérovi.
 64. Obsah zásielky*
  Zadajte obsah zásielky
 65. Hodnota zásielky*
  Zadajte hodnotu zásielky
 66. Dobierková suma (€)
  Invalid Input
 67. o;
  Invalid Input
 68. IBAN
  Pole "IBAN" musí obsahovať 24 znakov!
 69. Variabilný symbol
  Invalid Input
 70. Pole IBAN musí obsahovať 24 znakov!
  Platba dobierky - hotovosť
  Platba dobierky - karta
 71. Invalid Input
 72. Invalid Input
 73. Číslo na kuriéra
  SMS notifikácia príjemcu
  Tel. avizácia odosielateľa
  Tel. avizácia príjemcu
  Comfort vykládka
  Comfort nakládka
  Comfort Plus vykládka
 74. Zadajte počet poschodí
 75. Comfort Plus nakládka
 76. Invalid Input
 77. Invalid Input
 78. Invalid Input
 79. Invalid Input
 80. Invalid Input
 81. Invalid Input
 82. Invalid Input
 83. Invalid Input
 84. Invalid Input
 85. Preprava a platba

  Spôsob prepravy

  LASER - SK PACK
  LASER - SK EXP 12
  LASER - SK EXP 10
  LASER - SK SOBOTA
  LASER - STANDARD
  LASER - TOPTIME
  LASER - TOP PRIVAT
  LASER - TOP WEEKEND
 86. Druh prepravy
  Invalid Input
 87. Spôsob platby

 88. Spolu na úhradu € (s DPH)
 89. Za čo platím?
 90. Invalid Input
 91. Invalid Input
 92. Invalid Input
 93. Detaily o cene
 94. Invalid Input
 95. Objednávateľ prepravy týmto vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. V prípade ak sa preukáže nesprávnosť údajov uvedených v objednávke (najmä informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky) sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí dodatočné náklady s tým spojené.

  Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami

  Zapamätať adresu vyzdvihnutia a fakturačnú adresu

  * Políčka označené hviezdičkou sú povinné

 96. *
  všeobecnými obchodnými podmienkami * Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami
 97. Invalid Input

© 2014 - 2020 kurierske-sluzby.sk / Najlacnejšia kuriérska preprava / Kurierske služby na Google+ / Kurierske služby na Facebooku